Smågrupper

Vi tror att det är viktigt att träffas i mindre grupper för att tillsammans växa i relation till varandra och till Jesus. Vi har flera grupper igång just nu. Om du är i behov av en smågrupp kontakta någon av våra pastorer. Tryck här för att få deras kontakt information.