Öppen Hand

Öppen Hand är en second hand-butik som Korskyrkan driver tillsammans med Filadelfia och församlingen Nyckeln i Nyköping, samt ett antal frivilligarbetare. Vår föreståndare heter Gabriel Hammar. Intäkterna av försäljningen går huvudsakligen till sociala hjälpinsatser bland människor i nöd runt om i världen, men även sociala insatser på hemmaplan görs.

Öppettider:
Tisdag 17.00-19.00.
Torsdag 14.00-16.00
Lördag 9.30–13.00.

Läs mer om Öppen Hand här.