Öppen Hand

Öppen Hand är en second hand-butik som Korskyrkan driver tillsammans med Filadelfia och församlingen Nyckeln i Nyköping, samt ett antal frivilligarbetare. Vår föreståndare heter Mark Cronin med Michael Roos som biträdande föreståndare. Intäkterna av försäljningen går huvudsakligen till sociala hjälpinsatser bland människor i nöd runt om i världen, men även sociala insatser på hemmaplan görs.

För mer information och öppettider se här.