Gudstjänster

Söndagar kl 11.00 (10.30 på sommaren) med vissa undantag har vi gudstjänster i Korskyrkan. En plats för fest och glädje, då församlingen och alla människor som vill besöka oss är välkomna! 

”Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias.” (Apostlagärningarna 5:42)

Vi samlas inte varje dag i kyrkan, men minst en gång i veckan och då är Du välkommen!

Våra gudstjänster är öppna för alla människor,vem du än är! 

Vi lovsjunger Jesus, lyssnar till predikan (undervisning) och det finns också möjlighet att tända ljus. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard.

Bön är en viktig del i gudstjänsten. Gemensam bön i gudstjänsten har vi alltid, men för den som önskar finns även möjlighet till personlig bön, i bänken, längst fram eller enskilt före eller efter gudstjänsten.

Korskyrkan är en ekumenisk församling, vilket betyder att vi samarbetar med andra kyrkor och församlingar. Ibland innebär detta att vi åkeriväg till andra kyrkor.

Under fliken kalender finns information om gudstjänsttider och eventuella utflykter.

Varmt välkommen att delta i alla sammankomster som står i programmet!