Ge en gåva

Tack för att du vill ge en gåva till församlingens arbete!

Plusgiro: 20 66 33 – 0
Swish: 123 49761 22

Du kan också ge din gåva i samband med någon av våra gudstjänster.

Gud välsigne dig!