Församlingens historia

Salemförsamlingen i Nyköping bildades söndagen den 24 oktober 1937. Ordet salem betyder ”fred”och ”frid”, och man beskrev namnvalet så här: ”Vi vilja icke strid utan frid”. Idag används namnet”Salemförsamlingen” inte så ofta. Istället går församlingen under namnet ”Korskyrkan”, som är namnet på kyrkolokalen.

Salemförsamlingen bildades av en grupp på 137 personer, varav nästan alla kom från Immanuelskyrkan, Nyköpings Baptistförsamling. En av orsakerna till att Salemförsamlingen bildades var den dualism som rådde i många baptistförsamlingar vidden här tiden. Baptistsamfundet hade sitt centrum och missionsskola i Stockholm, men samfundet hade också ett centrum i Örebro underledning av John Ongman. Där fanns Örebro Missionsförening, som sände ut missionärer till olika delar av världen och där fanns evangelistutbildning och missionsskola. På 30-talet blev motsättningarna mellan Stockholm och Örebro stora och i Nyköping gjorde baptistförsamlingen ett principuttalande som syftade till en fullständig brytning med Örebro. Men dualismen hade även djupare orsaker än intressemotsättningar mellan två olika missionsorganisationer, olika på syn på och öppenhet för den Helige Andes gåvor och utrustning är ett exempel på detta.

Till en början hölls gudstjänsterna i IOGT:s ordenshus, men man ville ha en egen lokal och redan ett år efter bildandet fick församlingen en centralt belägen tomt i hörnet av Hospitalsgatan och Prästgatan i gåva från en av medlemmarna, Josefina Andersson. Bygget kom aldrig igång där, delvis på grund av kriget, och Josefina skänkte senare en annan tomt, nämligen på Brunnsgatan, där kyrkan ligger idag. Från årsskiftet 1940-1941 blev Blåbandslokalen församlingens möteslokal. Korskyrkan byggdes 1960 och invigdes den 11 och 12 februari 1961.

Församlingens pastorer genom åren:
Linné Eriksson, 1938-1939
Eric Jansson, 1939-1950
Conrad Bjurlid, 1951-1958
Rune Enocksson, 1960-1966
Karl-Eric Axelsson, 1967-1971
Göte Jansson, 1972-1977
Hans Lundin, 1979-1988
Sven-Olof Paulsson, 1989-1998
Ingela och Carl-JohanFreed, 1999-2005
Gabriel, 2006-2013