Om Korskyrkan

Korskyrkan är en församling inom Evangeliska Frikyrkan med cirka 50 medlemmar.

Vi vill fungera som en levande församling med uppgift att göra Jesus känd bland människor i nyköpingsbygden. Vi vill också vara en församling som med hjälp av den Helige Andes kraft och kärlek får vara en plats för läkedom till hela människan. Välkommen!