Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkans vision är: 
Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Evangeliska Frikyrkan har formulerat fyra nyckelord i sitt grunddokument:

Evangelikal 
vilket bl.a. står för en tro på att Bibeln är helt och hållet inspirerad av Gud och sann i allt vad den påstår, och en betoning på människans behov av omvändelse.

Baptistisk 
vilket betyder att vi enbart praktiserar omvändelsedop (troendedop). Det betyder också att vi tror på vikten av nära församlingsgemenskap, en levande demokratisk struktur och värnandet av religionsfrihet.

Karismatisk 
vilket betyder att vi tror på Guds personliga närvaro genom den helige Ande. Detta kommer bl.a. till uttryck genom att Gud ger sin församling gåvor av den typen som fanns under den första församlingens tid. Vi vill vara öppna för Guds Ande och tror att det kristna livet innefattar dimensioner som inte bara kan förklaras rent förståndsmässigt.

Missionsinriktad 
vilket betyder att vi tar Jesu ord om att ”alla folk ska göras till lärjungar” (Matt.28:19) på fullt allvar. Därför engagerar vi oss i uppdraget att både genom ord och handling förkunna Kristus för människor i Nyköping, på andra platser i Sverige och i övriga världen.

Läs mer om Evangeliska Frikyrkan här.