Internationellt

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonensoch den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”(Matteusevangeliet 28:19-20)

Korskyrkan arbetar aktivt med att skapa relationer mellan människor av olika ursprung genom olika projekt i Nyköping, men även genom medlemmar som arbetar och verkar i andra delar av världen.

Theódoros Demetriádes har arbetat med invandrarfrågor i 40 år inom EFK och är en drivande kraft i vår församling.

Evangeliska Frikyrkan, som Korskyrkan är en del av, bestod tidigare av Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna som alla var missionsrörelser. Korskyrkan vill fortsätta att föra detta arv vidare in i en ny tid genom att aktivt understödja missionärer som beger sig ut på olika fält i världen!

Förutom understöd till egna missionärer stöttar församlingen olika sociala hjälpprojekt i olika delar av världen genom second hand-butiken Öppen Hand.