INGEN GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 21 JANUARI. SE EKUMENISKA BÖNEVECKAN