Sjukhuskyrkan

René Sköld heter frikyrkornas anställde sjukhuspastor och han ansvarar, tillsammans med Svenska kyrkan, för den andliga vården på Nyköpings lasarett.

Sjukhuskyrkan firar bl.a. gudstjänster och nattvard tillsammans med patienter. För gudstjänsttider: se predikoturer i Sörmlands Nyheter.

Personalen står också till förfogande för själavård och samtal. Hör gärna av dig på 0155 – 24 71 10.