Hemgrupper

Korskyrkans två grundpelare är gudstjänsterna och hemgrupperna. Det finns många namn på dessa smågrupper, t ex cellgrupper eller husförsamlingar.Vi har valt att kalla dem hemgrupper. Hemgrupper är mindre grupper av församlingsmedlemmar och vänner som regelbundet möts i hemmen för gemenskap, bibelläsning och bön.

För närvarande har vi sju olika grupper som alla består av olika slags människor i varierande åldrar och som möts vid skilda tidpunkter. Våra hemgrupper finns utspridda över hela Nyköping. Man kan vara med i en hemgrupp utan att tillhöra församlingen. Hör gärna av dig om du är intresserad!

Röster ur församlingen:

Varför är du med i en hemgrupp?
”Den är en kraftkälla för socialt och andligt liv. I den lilla gruppen ges möjlighet till samtal och reflektion där alla kan delta. Man kan lätt dela böneämnen och be för varandra. Att träffas regelbundet skapar djupare relationer och ger en trygghet i gruppen.”