Bönesamlingar

Korskyrkan vill vara en del i olika förbönsinitiativ, inte minst lokalt. Därför möts ett antal bedjare till bönegemenskap i Korskyrkans lokaler kl. 19.00 på måndagar och ytterligare andra män och kvinnor samlas varje torsdag kl. 10.00. Sedan några år tillbaka träffas även kvinnor för bön på tisdagar kl. 9.30. Se kalendern.

Vi vill också gärna delta med de andra kyrkorna vid olika bönetillfällen som t.ex. ekumeniska böneveckan, världsböndagen och bön på nationaldagen.